פילאטיס מכשירים ברמת השרון – פילאטיס יערה
פילאטיס רמת השרון
סטודיו לפילאטיס
שיטת פילאטיס
אודות גו'זף פילאטיס
קורס מורים לפילאטיס
הבלוג של יערה
צור קשר

  
קורס מורים:
גישתה הייחודית לאמנות התנועה מביאה יערה לכדי ביסוס שיטתי במהלך קורס המורים.
ניסיונה העשיר כמורה לפילאטיס וכן כרקדנית וכמורה למחול הקנה לה ידע עשיר באשר לגוף האנושי ולצרכיו. במהלך הקורס נבחנים עקרונות אלה לגופו של כל מתעמל, על פי רצונותיו וצרכיו.
הקורס מתנהל על פי ההנחיות והקריטריונים אשר הציב הארגון העולמי Pilaes Method Alliance
ניתן לבקר באתר: www.pilatesmethodalliance.org

תוכנית הקורס:
שלב א' – 36 שעות:
רפרטואר המזרון מרמה בסיסית ועד מתקדמת, עבודה שיקומית (פרה-פילאטיס).
שלב ב' – 128 שעות:
רפרטואר התרגילים על מכשירי השיטה:
Reformer, Cadillac, Ladder barrel, Spine corrector, Combo Chair, Small -accessories
100 שעות צפייה בשיעורי הסטודיו
200 שעות התמחות
תרגול אישי
תרגול בהנחיה
סדנאות והעשרה
קריאה ולימוד חומר עיוני
סכ"ה 478 שעות לפחות

תוכנית שלב א' – פילאטיס מזרון
• לימוד מגוון תרגילי המזרוןto Super Advance elementary from
• כלים לניתוח והנחיות יסוד לכל תרגיל
• יישום תרגילי המזרון לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים
• מתודיקה בהוראת שיטת פילאטיס
• הנחייה ביצירת הרכב נכון ומאוזן של שיעורי מזרון
• מגע ומשמעותו
• נשימה
• יציבה
• פרה-פילאטיס – עבודה שיקומית על פי שיטתה של איב ג'נטרי על בסיס עקרונות שיטת פילאטיס
• פירוק והפשטה של תרגילים לשם מטרה מסוימת
• עבודה עם אביזרים לשם גיוון שיעורי המזרון
• יישום החומר האנטומי ומבחנים לבדיקת הבנת החומר.

תוכנית שלב ב' – פילאטיס מכשירים
• לימוד מגוון תרגילים על מכשירי השיטה
• ניתוח תרגילי השיטה ועבודה על מכשירים
• אסיסטינג - הנחייה ידנית ועזרה בלימוד בטוח ונכון
• עבודה עם קבוצות בעלות צרכים מיוחדים תוך ניצול היתרונות של מכשירי השיטה (נשים בהיריון, ספורטאים, פציעות וכיו"ב)
• בניית מערכי שיעור על פי רמה אישית (קליטת תלמיד חדש, דגשים חדשים לתלמידים ותיקים)
• בניית מערכי שיעור שונים בהתאם לגודל הקבוצה (שיעורים פרטיים, לימוד בקבוצה)
• פירוק והפשטה של תרגילי המכשירים, תוך התייחסות לצרכים מוגדרים
• יתרונות המכשירים בעבודה שיקומית ובהחלמה מפציעות
• שימוש במכשירים על מנת להעלות את רמת הקושי והמורכבות של התרגילים
• אמנות התנועה על מכשירי השיטה
• יישום הידע האנטומי והפיזיולוגי הלכה למעשה ברפרטואר תרגילי המכשירים

שעות צפייה
במהלך הקורס מחויב התלמיד ב-100 שעות צפייה. בזמן זה מתלווה התלמיד למורה מוסמך ומנוסה. בשעת הצפייה ימלא התלמיד שאלונים ודפי מעקב, שייבדקו על ידי המורה.

שעות התמחות
במהלך הקורס מחויב התלמיד ב-200 שעות התמחות. בשיעורים אלה ישתלבו התלמידים במערך ההוראה בפיקוחו הצמוד של מורה ותיק ומוסמך.

סדנאות והעשרה
במשך הקורס יינתנו סדנאות עיוניות ומעשיות בנושאים שונים, שתכליתן להרחיב את הידע האנטומי והפיזיולוגי של התלמידים באשר לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים.
הסדנאות יינתנו על ידי פיזיותרפיסטים ומטפלים שהתמחו בעבודה עם נשים בהיריון, ספורטאים וקבוצות בעלות מגבלות גופניות.

תרגול אישי
במהלך הקורס מחויב התלמיד בשעות תרגול אישי (לפחות שעתיים בשבוע), שייערכו בזמנו החופשי.

תרגול בהנחיה
מומלץ כי במהלכו של הקורס ישתתף התלמיד בשיעורי הנחיה אישית בסטודיו. תמורת שיעורים אלה ייגבה מחיר מוזל.

חובות קריאה, עבודות ומבחנים סופיים
לשם קבלת התעודה על התלמיד לעמוד במבחנים ובחובות הפורמליות:
א. מבחנים על החומר העיוני שנלמד: אנטומיה, פיזיולוגיה, קינסיולוגיה ועוד
ב. הגשת עבודות בכתב הנוגעות לחומר שנלמד. מועדי ההגשה יפורסמו מראש
ג. מבחן סיום המורכב מחלק עיוני וחלק מעשי
המבחן ערוך על פי דרישות הארגון העולמי P.M.A


סטודיו יערה - פילאטיס מכשירים     סוקולוב 34 בניין שופינג רמת השרון      טל: 050.6938096   yaarakantz@gmail.com


Photo by Hilit Kadouri Created by Imago-design